Jak używać rękawiczek jednorazowych

- Aug 22, 2019-

1. Rękawice gumowe do produkcji samochodów;

2. Produkcja baterii;

3. przemysł FRP;

4. Montaż statku powietrznego;

5. Przetwarzanie żywności. Zapobieganie szkodom jest szczególnie złożonym problemem ze względu na różnorodność napotykanych chemikaliów. Kwasy, środki dezynfekujące, węglowodory, rozpuszczalniki, oleje, lipidy i estry octowe mają różne właściwości chemiczne.