Używanie jednorazowych rękawiczek

- Jul 04, 2018-

1. Gumowe rękawice do produkcji samochodów;


2. Produkcja baterii;


3. przemysł FRP;


4. Montaż statków powietrznych;


5. Przetwarzanie żywności. Zapobieganie szkodom jest szczególnie złożonym problemem ze względu na różnorodność napotykanych substancji chemicznych. Kwasy, środki dezynfekujące, węglowodory, rozpuszczalniki, oleje, lipidy i estry kwasu octowego mają różne właściwości chemiczne.